WebMedia

webmediasite.com WebMedia on Facebook WebMedia on Twitter WebMedia on Google

WEBMEDIA je ideja PDXG uobličena u Virtuelnu Internet Organizaciju [VIO] koja se bavi: WEB produkcijom, WEB edukacijom,WEB marketingom i WEB art-om, kao krunom delovanja i najvišeg dostignuća.

Tagovi:thumbnail


Tim sajta WebMedia

Radili ste na sajtu webmediasite.com? Postani deo tima.