Tag "savetodavna-sluzba" (1/1)


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Zvanični portal Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Na sajtu možete pronaći obilje informacija o vodama, šumama, veterini, zaštiti bilja. Tu je i devet publikacija o proizvodnji voća za svežu upotrebu. Osim toga saznajte sve o ostvarenoj proizvodnji, semenu i sadnom materijalu ali i sajmovima ,ratarstvu i stočarstvu. Nove uredbe, nacrti zakona i dokumenta su takođe na raspolaganju zainteresovanima. Na sajtu se nalazi i informator o registraciji poljoprivrednih gazdinstava ali i mogućnost provere statusa vašeg dugoročnog kredita.


Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije

Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije

Pronađite detaljne i nacionalne izveštaje o cenama povrća, voća, žive stoke, žitaricama na zelenim i i kvantaškim pijacama u većim gradovima Srbije. Uporedite cene na domaćim pijacama sa cenama žitarica, voća, povrća i žive stoke na inostranim pijacama. Sajt vam omogućava i uvid u biltene o stanjima na zelenim i kvantaškim pijacama u Srbiji. Tu je i kalendar stočnih pijaca.


Poljoprivredna savetodavna služba Vojvodine

Poljoprivredna savetodavna služba Vojvodine

Portal poljoprivredne savetodavne službe Vojvodine. Poljoprivredni sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo želeo je da svoj rad učini javno dostupan putem portala savetodavne službe Vojvodine. Saznajte sve što vas interesuje o voćarstvu, ratarstvu, povrtarstvu, stočarstvu, organskoj proizvodnji, zaštiti bilja, mehanizaciji.