Perfect - Škola brzog čitanja

profit-usluge.hr

Brzo čitanje je nova tehnika koja koristi veći umni kapacitet. Na taj način u puno kraćem vremenskom roku dolazi do usvajanja pročitanog materijala. Ubrzano učenje se nadovezuje na tehnku brzog čitanja. Učimo puno brže od klasničnog učenja. Upravo su zbog toga ove tehnike korisne učenicima, studentima, menadžerima i svima koji imaju potrebu u kraćem vremenu steći veće količine znanja.

Tagovi:thumbnail


Tim sajta Perfect - Škola brzog čitanja

Sajt profit-usluge.hr trenutno nema administratora.

Radili ste na sajtu profit-usluge.hr? Postani deo tima.