Centar za integraciju mladih

cim.org.rs

Centar za integraciju mladih je nevladina organizacija registrovana 2004-te godine sa Misijom da doprinese socijalnoj integraciji mladih razvijanjem svesti o važnosti njihovog aktivnog i konstruktivnog angažovanja unutar zajednice. Misiju ispunjavamo uključivanjem mladih u proces neformalnog obrazovanja, sa ciljem da im pružimo neophodnu podršku u ličnom razvoju, i formiranju sistema vrednosti baziranog na njihovim duhovnim, društvenim i ličnim uverenjima. Program za rad sa decom i mladima koji zive i rade na ulici smo zapoceli 2005-te godine sa terenskim radom na centralnim opštinama u Beogradu. Specijalni pedagozi, defektolozi i socijalni radnici koji su angazovani na programu veruju da je rad na integraciji i inkluziji posebno osetljive grupacije dece, jedino moguć ukoliko je utemeljen na principima dobrovoljnosti, poverljivosti, neosuđivanja, individualnosti u pristupu, jasnoći u pružanju informacija, postupnosti u planiranju zaštite, participativnosti deteta i zaštiti prava deteta.

Tagovi:thumbnail


Tim sajta Centar za integraciju mladih

Sajt cim.org.rs trenutno nema administratora.

Radili ste na sajtu cim.org.rs? Postani deo tima.