Capoeira Belgrade-CM Pulmao

capoeirabelgrade.net

Klub radi pod nadzorom majstora Pešinja (Peixinho - Rio de Janeiro, Brazil) i kontra majstora Pulmãoa (Pulmão - Rio de Janeiro, Barra, Brazil), unutar grupe Centro Cultural Senzala de Capoeira. Klub organizuje stručne seminare sa eminentnim imenima iz sveta kapuere, koji nam na najbolji način predstavljaju kapueru i ostale elemente brazilskog folklora, kao i brazilsku kulturu uopšte. Treninzi su namenjeni svima bez obzira na godine i pol, a posebnu pažnju klub posvećuje radu sa decom.

Tagovi:thumbnail


Tim sajta Capoeira Belgrade-CM Pulmao

Sajt capoeirabelgrade.net trenutno nema administratora.

Radili ste na sajtu capoeirabelgrade.net? Postani deo tima.